Brankári
Ľubomír
Dvorový
Maroš
Šturak
Obrancovia
Tobiáš
Konár
Tibor
Znoj
Natanael
Vansač
Peter
Ľuľa
Štefan
Durkoš
Tibor
Veselý
Stanislav
PAVLENKO
Adam
Marcišin
Záložníci
Brian
Jobko
Oliver
Malačina
Ľubomír
Kmiť
Patrik
Rapáč
Marek
Gajdoš
Dominík
Veselý
Boris
Danko
Matej
Petrík
Tomáš
Klučár
Samuel
Homoľa
Lukáš Milan
Ivančo
Jozef
Kmiť
Jakub
Kundrát
Gabriel
Ćonka
Útočníci
Dávid
VIET NGUYEN HIEN
Šimon
Dovičák
Jakub
Biľ
Kevin
Petrus
Ladislav
Čonka
Oliver
Ripper
Rastislav
Andrejko