Brankári
Samuel
Seman
Eliáš
Šujeta
Obrancovia
Šimon Ján
Fečko
Tomáš
Klučár
Samuel
Homoľa
Boris
Danko
Záložníci
Daniel
suvak
Filip
Zápotocký
Filip
Bodnár
Ladislav
Čonka
Útočníci
Šimon
Dovičák
Štefan
Durkoš
Lukáš Milan
Ivančo
Patrik
Rapáč
Dušan
Lehocký
Oliver
Malačina
Oliver
Reiter